فایل های دسته بندی اقتصاد - صفحه 10

نقش بودجه

نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی، این فایل با فرمت Word و با حجم 28 صفحه و قابل ویرایش می باشد، بودجه یک سند برنامه ریزی است که قبل از انجام فعالیت ها تهیه می شود و اغلب برنامه جهت اجراء (plan of Action) نامیده می شود . بودجه می تواند از اطلاعات مالی ، اطلاعات غیر مالی و یا ترکیبی از...

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی